Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ЕРАЗЪМ + 2015-16 ПРАКТИКА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ И ГРАЖДАНИ
ПРОЕКТ 2015-1-BG01-KA102-013899

„ПРАКТИКА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ И ГРАЖДАНИ”

ПОКАНА

Балообразуване
СРЕДЕН УСПЕХ+СРЕДЕН УСПЕХ ПО+СРЕДЕН УСПЕХ ЧЕ+ТЕСТ EN-НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ/2+ ОЦЕНКА ПОРТФОЛИО-УЧАСТИЕ В ПРАКТИКА=БАЛ МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ

В предварителната подготовка се включват всички ученици класирани до 20място.

В електронната система moodle.nitbg.com е разкрит курс ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ
Там ще получавате информация за задачите за изпълнение, сроковете за изпълнение и датите на срещите ни. За всяка задача има определини показатели за оценка - чек лист.

За всяко изпълнено задание и участие в срещите получавате точки. С тези точки ще се оформи балът за крайното класиране и ще се изберат по 15 ученици за участие в практиката за Римини, Италия и Портсмут, Англия.

РЕЗУЛТАТИ от определяне на ниво на владеене на английски език.
ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ (вижте отделните sheet-ове)