Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ДОГОВОР 2022-1-BG01-KA121-VET-000055749

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ-УЧЕНИЦИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА
ДОГОВОР 2022-1-BG01-KA121-VET-000055749
линк към он лайн заявлението https://forms.gle/hKCbyVzjYw7DWqnL6

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ-УЧИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТ
С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОР 2022-1-BG01-KA121-VET-000055749
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА В ИСПАНИЯ

МОБИЛНОСТ В ИСПАНИЯ - ГРУПА ВИДИН
МОБИЛНОСТ В ИСПАНИЯ - ГРУПА КЪРДЖАЛИ
МОБИЛНОСТ В ИСПАНИЯ - ГРУПА ВАРНА