Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ДОГОВОР 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.линк към ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ https://forms.gle/3XJHgDt7AdU2qmND6

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА - ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404
ДАТИ ЗА ТЕСТОВЕ И ЗАЩИТИ ПО МОДУЛИ

АНКЕТНИ КАРТИ - ЛИНКОВЕ

ВХОДЯЩА АНКЕТА ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

АНКЕТА ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА В ИСПАНИЯ ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

АНКЕТА СЛЕД МОБИЛНОСТТА ПО ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404


МОБИЛНОСТ - ГРУПА ВИДИН ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

Договорът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”МОБИЛНОСТ - ГРУПА ВАРНА ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

Договорът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”МОБИЛНОСТ - ГРУПА ХАСКОВО ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

Договорът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”
ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ - УЧИТЕЛИ   ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404


МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ - УЧИТЕЛИ   ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

Договорът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”ВАЛОРИЗАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006404

ВИДИН


ВАРНА


ХАСКОВО