Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
АКРЕДИТАЦИЯ ЕРАЗЪМ +
Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" има спечелена акредитация по програма ЕРАЗЪМ+. Програмен период 2021-2027 година в сферата на професионалното образование.