Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СПЕЦИАЛНОСТИ

НОВA


Професия: Оперативен счетоодител

Специалност: Оперативно счетоводсво

Добре дошли в света на счетоводството и финансите, където цифрите са езикът на бизнеса. Ние предлагаме възможността да започнете вашата кариера в една от най-важните и високо оценявани професии в съвременното бизнес общество.
Счетоводството е неизменна и важна част от всяка успешна организация, което прави оперативния счетоводител изключително стабилна професия. Професионалистите в тази област са едни от най - търсените и добре платените в бизнес сектора. Професията отваря врати към разнообразни кариерни възможности в области като счетоводство за малки и големи компании, данъчно счетоводство. одит и финансов анализ

Перспективна специалност: Счетоводството е неизменна и важна част от всяка успешна организация. Няма фирми и области, където оперативният счетоводител да не може да намери заетостт.


Модерно оборудване и технологии: Нашите съвременни кабинети са оборудвани с най-новите технологии и софтуерни платформи, които ви позволяват да се запознаете и работите с водещи инструменти и приложения в областта.


Ще изучаваш:  обща икономическа теория, право, бизнес комуникации, търговско и банково счетоводство, счетоводство на предприятието,счетоводна отчетност, работа в учебно предприятие и други.


Проекти и практически опит: В програмата се акцентира на практическото обучение, работа в реална работна среда и реалните проекти, които ви предоставят възможност да приложите своите умения в реални сценарии и да развиете креативността си.


Кариерни перспективи: След завършване на обучението, вие ще бъдете подготвени за вълнуващи кариерни възможности или продължаване в университет в различни направления, като счетоводство, финанси, застраховане, икономика , индустриален бизнес , маркетинг, публична администрация. Специалистите в областта на счетоводството са търсени и високо ценени на пазара на труда, както в България, така и в чужбина.


"Без добра счетоводна отчетност е невъзможно да се управлява успешен бизнес." - Хенри Форд
Балообразуване: ИТ + ЧЕ + 2 * НВО БЕЛ + 2* НВО математика

Професия: Икономист

Специалност: Търговия

Икономист, Търговия ви отваря врати към различни сфери на бизнеса - дистрибуция, мениджмънт на вериги за доставки, електронна търговия и други.
Добре дошли в света на търговията, където всяка сделка е възможност за успех! Ние ви предлагаме възможността да се запознаете с динамичната и вълнуваща индустрия на търговията и да развиете уменията, които ви трябват за успешна кариера в тази област.

Перспективна специалност: Търговията е ключов фактор за развитието на всяка икономика, а търговските кадри са търсени на пазара на труда. С диплома по "Търговия" ще можеш да работиш в различни сфери и да пътуваш по целия свят.


Модерно оборудване и технологии:   Нашите съвременни кабинети са оборудвани с най-новите технологии и софтуерни платформи, които ви позволяват да се запознаете и работите с водещи инструменти и приложения в областта.


Ще изучаваш:  Специализиран чужд език - английски, втори чужд език, икономика, счетоводство, управление на търговското предприятие, маркетинга и продажбите, организация и техник а на търговските плащания, електронна търговия


Проекти и практически опит: В програмата се акцентира на практическото обучение, работа в реална работна среда, които ви предоставят възможност да приложите своите умения в реални сценарии и да развиете креативността си. Специалността е дуална форма на обучение.


Кариерни перспективи: След завършване на обучението, вие ще бъдете подготвени за вълнуващи кариерни възможности или продължаване в университет в различни направления, като бизнес икономика, маркетинг, предприемачество, международен бизнес, мениджър търговски вериги, маркетинг и продажби в производителни компании, дистрибуторски компании, експортно-импортни компании, маркетингови агенции.


"Успехът в търговията зависи от способността ти да разбираш нуждите на клиентите." - Стив Джобс
Балообразуване: ИТ + ЧЕ + 2 * НВО БЕЛ + 2* НВО математика