Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Приема

Професия: Икономист

Специалност: Търговия

(Дуално обучение)


Подходяща е за ученици, които търсят реализация в сферата на бизнеса. В програмата се акцентира на развитието на умения за работа в офиса, за прилагане на маркетингови стратегии в продажбите.

Икономистът участва в управлението на фирмата, качеството и инвестициите. Организира и ръководи маркетинговата дейност, изготвя оферти. Осъществява контакт с клиенти, води търговски преговори, сключва сделки, извършва продажби. Следи приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на фирмата. Работи със счетоводна, банкова и данъчна документация. Установява и поддържа международни контакти. Владее отлично чужд език.

Специалността е с дуално обучение в 11-ти и 12-ти клас. По време на практическото си обучение учениците ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАЩАНЕ В РАЗМЕР НА 90% ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА.

Завършилите имат солидна подготовка, която им дава предимство в обучението в университети в България и чужбина.

Изучавани предмети: Бизнес комуникации; Микро и макроикономика; Право; Маркетинг и мениджмънт; Финанси; Счетоводство; Икономика на предприятието; Работа в учебно предприятие; Икономическа информатика; Засилено изучаване на английски език.

Работа: икономист, търговец,консултант продажби,счетоводител, офис- администратор и управляващ собствен бизнес..

Нашите партньори: ЛИДЛ, ДM, ФРЕШ, СЕВЕР, АНДРА, АЙХОФ

Професия: Счетоводител

Специалност: Оперативно счетоводство


Добре дошли в света на счетоводството и финансите, където цифрите са езикът на бизнеса. Ние предлагаме възможността да започнете вашата кариера в една от най-важните и високо оценявани професии в съвременното бизнес общество.
Счетоводството е неизменна и важна част от всяка успешна организация, което прави оперативния счетоводител изключително стабилна професия. Професионалистите в тази област са едни от най - търсените и добре платените в бизнес сектора. Професията отваря врати към разнообразни кариерни възможности в области като счетоводство за малки и големи компании, данъчно счетоводство. одит и финансов анализ

Перспективна специалност Счетоводството е неизменна и важна част от всяка успешна организация. Няма фирми и области, където оперативният счетоводител да не може да намери заетостт.

Завършилите имат солидна подготовка, която им дава предимство в обучението в университети в България и чужбина.

Ще изучаваш: обща икономическа теория, право, бизнес комуникации, търговско и банково счетоводство, счетоводство на предприятието,счетоводна отчетност, работа в учебно предприятие и други.

Кариерни перспективи: След завършване на обучението, вие ще бъдете подготвени за вълнуващи кариерни възможности или продължаване в университет в различни направления, като счетоводство, финанси, застраховане, икономика , индустриален бизнес , маркетинг, публична администрация. Специалистите в областта на счетоводството са търсени и високо ценени на пазара на труда, както в България, така и в чужбина.

"Без добра счетоводна отчетност е невъзможно да се управлява успешен бизнес." - Хенри Форд
Балообразуване: ИТ + ЧЕ + 2 * НВО БЕЛ + 2* НВО математика