Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СПЕЦИАЛНОСТИ

Професия: Икономист

Специалност: Икономика и мениджмънт


Подходяща е за ученици, които искат да работят в администрацията и управлението. Завършилите имат възможност да продължат образованието си в университети в България и чужбина.

Икономистът участва в стратегическото управление на предприятието, качеството и инвестициите. Организира и ръководи маркетинговата дейност на фирмата, изготвя оферти. Осъществява контакт с клиенти, води търговски преговори, сключва сделки, извършва продажби. Следи приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на предприятието. Работи със счетоводна, банкова, данъчна и митническа документация. Установява и поддържа международни контакти. Владее чужд език.

Изучавани предмети: Бизнес комуникации; Микро и макроикономика; Право; Маркетинг и мениджмънт; Финанси; Счетоводство; Икономика на предприятието; Работа в учебно предприятие; Икономическа информатика; Засилено изучаване на английски език.

Работа: Икономисти, административни и изпълнителни секретари, счетоводители, касиери, специалист човешки ресурси, деловодители, офис-мениджъри.


Икономика и мениджмънт