Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
КАНДИДАТСТВАНЕ

СРОКОВЕ


Изпити

НВО БЕЛ - 13 юни 2023 г.

НВО математика - 16 юни 2023г.

 

Сроковете, които трябва да следите за приема след 7-ми клас

 

ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ
  ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ   до 28 ЮНИ 2023 г.
  ПОЛУЧАВАНЕ на служебна бележка с оценките и свидетелството за основно образование   до 04 ЮЛИ 2023 г.
  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - ОНЛАЙН/В УЧИЛИЩЕ (гнездо)   05 – 07 ЮЛИ 2023 г.
  РЕЗУЛТАТИ първо класиране   до 12 ЮЛИ 2023 г.
  ЗАПИСВАНЕ   13 - 17 ЮЛИ 2023 г.
  РЕЗУЛТАТИ второ класиране   до 19 ЮЛИ 2023 г.
  ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ   20 - 24 ЮЛИ 2023 г.
  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ   26 - 27 ЮЛИ 2023 г.
  РЕЗУЛТАТИ трето класиране   до 31 ЮЛИ 2023 г.
  ЗАПИСВАНЕ ТРЕТО КЛАСИРАНЕ  01 - 02 АВГУСТ 2023 г.