Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
КАНДИДАТСТВАНЕ

СРОКОВЕ

ВЪЗМОЖНИ СА ПРОМЕНИ В СРОКОВЕТЕ ПРИ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ


Изпити

НВО БЕЛ - 14 юни 2022 г.

НВО математика - 16 юни 2022г.

 

Сроковете, които трябва да следите за приема след 7-ми клас

 

ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ
  ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ   до 28 ЮНИ 2022 г.
  ПОЛУЧАВАНЕ на служебна бележка с оценките и свидетелството за основно образование   до 02 ЮЛИ 2022 г.
  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - ОНЛАЙН   05 – 07 ЮЛИ 2022 г.
  РЕЗУЛТАТИ първо класиране   до 12 ЮЛИ 2022 г.
  ЗАПИСВАНЕ   13 - 15 ЮЛИ 2022 г.
  РЕЗУЛТАТИ второ класиране   до 20 ЮЛИ 2022 г.
  ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ   21 - 22 ЮЛИ 2022 г.
  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ   26 - 27 ЮЛИ 2022 г.
  РЕЗУЛТАТИ трето класиране   до 29 ЮЛИ 2022 г.
  ЗАПИСВАНЕ ТРЕТО КЛАСИРАНЕ  01 - 02 АВГУСТ 2022 г.