Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
КАНДИДАТСТВАНЕ

СРОКОВЕ

ВЪЗМОЖНИ СА ПРОМЕНИ В СРОКОВЕТЕ ПРИ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ


Изпити

НВО БЕЛ - 16 юни 2021 г.

НВО математика - 18 юни 2021г.

 

Сроковете, които трябва да следите за приема след 7-ми клас

 

ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ
  ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ   до 28 ЮНИ 2021 г.
  ПОЛУЧАВАНЕ на служебна бележка с оценките и свидетелството за основно образование   до 02 ЮЛИ 2021 г.
  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - ОНЛАЙН   05 – 07 ЮЛИ 2021 г.
  РЕЗУЛТАТИ първо класиране   до 13 ЮЛИ 2021 г.
  ЗАПИСВАНЕ   до 16 ЮЛИ 2021 г.
  РЕЗУЛТАТИ второ класиране   до 20 ЮЛИ 2021 г.
  ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ   до 22 ЮЛИ 2021 г.
  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ   26 - 27 ЮЛИ 2021 г.
  РЕЗУЛТАТИ трето класиране   до 29 ЮЛИ 2021 г.
  ЗАПИСВАНЕ ТРЕТО КЛАСИРАНЕ  30 ЮЛИ 2021 г.