Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Запознаване с писмените работи от ДЗИ
12 Юни, 2023
  Със заповед № РД- 09-1003/12.06.2023г. на основание на чл.22, т.9 от Наредба № 3/17.05.2004г. за организацията и провеждането на ДЗИ са определени дати и процедура за запознаване на зрелостниците с писмените работи от ДЗИ:
13,14 и 15 юни 2023 от 14:00 до 16:00 часа в училище


Назад към новините