Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8, 9, И 10 КЛАС
24 Септември, 2009
  Започва подбор на ученици за участие в проект по програма КОМЕНСКИ - многостранни училищтни партньорства. Проектът ще се реализира от 2009г до 31.07.2011г. Той включва създаване и драматизиране на модерна приказка на основата на европейската приказна съкровищница. Българските ученици ще работят върху приказката „Хензел и Гретел”. В рамките на проекта ще бъдат посетени страните партньори - Турция, Румъния, Полша, Гърция.
Документи за кандидатстване:
1.Заявление за допускане в подбор на бенефициенти;
2.Документи от личния архив на ученика за участие в подобни проекти и програми /ако има такива/.
Кандидатства се за следните позиции:
- Автор и сценаристи на приказката
- Актьори
- Технически екип
Всички желаещи да участват трябва да получат и подадат заявления за участие в срок до 30.09.2009г при г-жа Десислава Цокова /ПДАСД - до учебен офис/

Повече за проекта може да прочетете в РУБРИКАТА ПРОЕКТИ/ИСКАМ ДА ТИ РАЗКАЖА ПРИКАЗКА...Назад към новините