Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА
02 Април, 2015
  През периода 22-28 март 2015-та година работна група в състав от 3-ма учители и 9 ученици от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин взе участие във втората международна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката”. Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, осъществяван в партньорство с училища от Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения и Румъния в продължение на 3 години.
Домакин на работната среща бе партниращото училище Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium от град Папа, Унгария. Училището има 75-годишна история, заради което цялата седмица премина под знака на юбилея. Българското участие се изрази още в първия ден – в „Шоуто на талантите” Калина Пекова изпълни песента „Я кажи ми, облаче ле бяло”, за което получи сертификат за участие.
В съответствие с основната цел на проекта – създаване на образователни материали и тестването им – бяха изнесени 7 урока на английски език в областта на географията. Учителите демонстрираха различна методика на работа при подготовката и провеждането на учебните часове, дискусии с учениците, работа по зададени въпроси и задачи. Г-жа Вергиния Петрова изнесе урок на тема „Население на България”, а заедно с г-жа Ели Цветанова представиха двуезичен урок по същата тема, пред вид факта, че имаме официален език и азбука, признати в Европейския съюз.
3-членен екип от български ученици /Натали, Денис и Робърт/ се включи в състезание с останалите 6 екипа и 2 гостуващи екипа от унгарски училища. Състезанието се проведе на три етапа – писмен тест по бизнес английски, мултимедийно представяне на местно производствено предприятие и постер за същото предприятие. Общият брой точки /в размер на 100 точки/ се формира в съотношение 50+40+10 точки. Нашият екип, съставен от ученици в 10-ти клас, постигна 43 точки на теста по бизнес английски език. Представи се Производствена база ЕлБи – Видин, като освен презентация и постер, се осигури дегустация на оригинални млечни продукти на фирмата. Участниците получиха сертификат за отборно участие.
Темата на срещата в град Папа бе с акцент „Транспорт” и затова бе посетено местно предприятие за производство на автомобилни аксесоари Johnson Controls International, където се проследи технологичния цикъл и условията за работа на персонала.
Учителите проведоха две работни срещи, в които направиха анализ на дейностите през първата година. Обсъди се организацията на следващата среща, материалите за информационния бюлетин, участието на партньорите в първия средношколски фестивал „Дъга над Дунав” във Видин в края на месец май 2015 г.
В съпътстващата програма бяха посетени множество обекти от културно-историческото наследство на града – Дворецът „Естерхази”, Музеят на боята, църкви и паметници.
Много позитивни емоции имаше и по време на образователното пътуване в столицата Будапеща и близкия град Гьор.
Незабравими ще останат впечатленията от тържествения концерт за празника на училището. На сцената взеха участие над 100 ученици на училището, които свириха и пяха, рецитираха и се смяха. Абсолютно заслужени аплодисменти от бивши ученици и учители, общественици, родители и гости!
От името на г-жа Мариета Георгиева - Директор на нашето училище, бе поднесен поздравителен адрес.
Третата работна среща ще бъде наесен в град Щурово, Словакия.

Ели Цветанова
Училищен координатор на проекта


Назад към новините