Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Валоризационна конференция по проект 2020-1-BG01-KA116-078099 #КАЧЕСТВО"
25 Март, 2022
  През периода 22-23 март 2022 г. се проведоха три валоризационни конференции в партньорските организации във Видин, Кърджали и Хасково по проект 2020-1-BG01-KA116-078099 #КАЧЕСТВО"
Бяха отчетени постигнатите резултати по проекта и връчени сертификати на бенефициентите.
Благодарим на всички ученици, учители, родители и съмишленици, които участваха активно за успешната реализация на проекта. До нови срещи!!!!!!!!!

Назад към новините