Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА 7 КЛАС - УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
08 Май, 2014
  Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии или непрофилирани паралелки, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

От 03.05.2014 г. до 21.05.2014 г. всеки работен ден в РИО – Видин в сградата на Община Видин, пл. „Бдинци” № 2А, етаж 12, стая № 4 от 9:00 до 11:30 и от 13:30 до 16:30 часа се приемат следните документи:
1. Служебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
2. Протокол от специализирана по профила на заболяването Лекарска консултативна комисия /ЛКК/ или решение на РЕЛК;
3. Лична амбулаторна карта на ученика с приложени медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването;
4. Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в дома /само за ученици от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа/.

Насочването се извършва от комисия съгласно:

- списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните профили и професии за приемане на ученици след завършен VII клас или основно образование, утвърден от министъра на здравеопазването и съгласуван с министъра на образованието и науката.

Комисията насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и от заявените желания.

Комисията насочва учениците от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и учениците, настанени в приемни семейства в зависимост от оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответната специалност от професия и от заявените желания.

Учениците се записват в училището, в което са насочени от комисията в срок от 15 до 18 юни 2014 год.

Списък със заболяванията може да намерите в сайта на училището, като кликнете върху СПИСЪК - http://pgaz.org/bg/priem_2014/priem_sled_7_mi_klas/usloviya_za_kandidatstvane.384.html

За справки и информация – тел. 094 988826 - РИО-ВИДИН
Назад към новините