Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
В РАЗДЕЛ ФИНАНСИ Е ПУБЛИКУВАНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
20 Ноември, 2014
  В раздел финанси е публикувана публичната покана за архитектурно заснемане, паспортизация и обследване за енергийна ефективност на училищните сгради. Училището има две сгради - основен учебен корпус и учебно-производствен корпус. Финансирането на дейностите е по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище" - Дейност 1, 2 и 4.

Назад към новините