Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
УЧЕНИЧЕСКИ ИЗБОРИ 2009
18 Ноември, 2009
  На 17 ноември в ПГ"Проф. д-р Асен Златаров" - Видин за втора поредна година се проведоха избори за ученически съвет.Кандидатираха се 10 ученика от 8 до 11 клас, от тях са избрани 8 за ученическия съвет.
Изборната активност беше 38,8%, по класове както следва:
8 клас - 50%
9 клас - 42%
10 клас - 44%
11 клас - 47%
12 клас - 2,8%
учители - 50%

В 14 часа приключи изборния ден. След преброяване на гласовете имаше 259 пуснати бюлетини от, които 1 невалидна.
Резултатите от изборите са следните:
1. Мариела Светославова Иванова, 11б - 57 гласа
2. Нина Светославова Спасова, 10б - 43 гласа
3. Радослав Красимиров Минчев, 11г - 35 гласа
4. Вероника Генчева Ангелова, 10г - 29 гласа
5. Алекс Марианов Асенов, 8а - 28 гласа
6. Симона Красимирова Венциславова, 9а - 18 гласа
7. Моисей Тодоров Боянов, 8б - 16 гласа
8. Ани Георгиева Цануйкова, 9д - 16 гласа

----------------------------
9. Паулина Тонева Кръстева, 9г - 9 гласа
10. Кристият Станиславов Кръстев, 8в - 7 гласа

Учениците до № 8 са избрани за новите представители на ученическия съвет. На тяхна среща на 24 ноември, те ще изберат помежду си новият председател на съвета.

Назад към новините