Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Световна седмица по предприемачество 2011
01 Ноември, 2011
  Предстои провеждането на станалата вече традиционна ежегодна глобална инициатива - Световна седмица по предприемачество. С всяка изминала година събитието набира все повече популярност, като през 2010 г. се включиха 104 държави и над 7,000,000 души, които организираха и взеха участие в богат набор от събития, свързани с насърчаване на предприемаческото поведение, креативността и въображението на младите хора.

Като домакин на Световната седмица по предприемачество за България Джуниър Ачийвмънт България съвместно с Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” Видин организират провеждане на Иновационен лагер на 15 ноември 2011 г. Провеждането на иновационния лагер се подкрепя финансово от Майкрософт България и от Програма „Младежта в действие” на ЕС. Националното състезание също така е част от календара на МОМН за извънучилищните дейности за тази учебна година.
Всички ученици от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” Видин могат да се включат в инициативата. За да може да се класирате за националния кръг на състезанието имате две възможности:

1. Да участвате в училищния кръг на състезанието Иновационен лагер, като отбора победител се класира за участие в националния кръг. През тази година отборите ще се състоят от трима ученика. Казусът е един и същ за всички училищни кръгове.

2. Да бъдете избрани чрез решаване на индивидуален онлайн казус (той ще бъде обявен след провеждане на училищните кръгове, за да се даде възможност на ученици от училища, които няма да организират училищен кръг, или на такива, които не са се класирали след училищния кръг, да се класират за националния кръг).

Организатор на Иновационния лагер Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” Видин е госпожа Апостолова, всички ученици, които искат да участват в състезанието Иновационен лагер (независимо дали на училищен кръг или он лайн могат да ме потърсят ЗА СЪВЕТ, ВЪПРОС ИЛИ КОНСУЛТАЦИЯ в училище или на e mail: krasianews@abv.bg)
УСПЕХ!!
http://youtu.be/WB44z92jfNU


Назад към новините