Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Световен ден на влажните зони 2017
03 Февруари, 2017
  На 2 февруари 2017 г. ученици от клуб „Екоздраве“ с ръководител Ирена Борисова взеха участие в събитие, посветено на Световният ден на влажните зони по проект „Сливи за смет“. По време на информационния ден, на учениците се представи адаптирана за възрастта им информация за влажните зони и защитени зони от Натура 2000. В рамките на събитието младите еколози гледаха информационен документален филм за влажните и защитени зони от Натура 2000 по поречието на река Дунав от Видин до Оряхово. Всеки един от участниците в събитието получи информационен пакет, състоящ се от каталог и листовка, съдържащи информация за защитените зони. Клуб „Екоздраве“ бе съпричастен с мероприятието, като подготви информационно табло, свързано със Световният ден на влажните зони.

Назад към новините