Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СТИПЕНДИЯ БУРОВ
30 Октомври, 2009
  Фондация „Атанас Буров" за поредна гдина обяви конкурс за стипендии за ученици от професионалните гимназии по икономика за учебната 2009-2010 учебна година. Мотивационни писма и формуляри за участие в конкурса подадоха 36 ученика от професионални гимназии в София, Г. Оряховица, Сливен, Стара Загора, Силистра, Варна, Враца, Видин, В.Търново, Бургас, Кюстендил, Червен бряг и Шумен. След оценка на кандидатите по обявените четири показателя: участие в извънкласни форми на професионална подготовка, награди от национални и регионални състезания и конкурси, стаж по изучаваната специалност, участие в проекти и успех, извършено от членове на подборната комисия, за участие в дискусия и събеседване в гр.София бяха поканени 22 кандидати, получили обща оценка 70 и повече точки.
На проведената на 16 октомври 2009 г. в гр. София дискусия на тема „Как да се запази растежа на българската икономика” се явиха 21 ученика.
В резултат на представянето в дискусията и събеседването, подборната комисия направи предложение до УС на фондация „Атанас Буров” за отпускане на стипендии на 15 кандидата.
На свое заседание от 21 октомври 2009 г. Управителния съвет на фондацията утвърди за стипендианти за учебната 2009/2010 :

1. Димитър Димитров Димитров- ВТГ „Г.С.Раковски, Варна
2. Цветелина Веселинова Христова- ПГ „Проф.д-р Ас. Златаров”, Видин - 11А
3. Кремена Георгиева Иванова- ТГ „Кн.С.Търновски”, Стара Загора
4. Милена Илиева Христова- ПГИ „Проф.д-р Д.Табаков”, Сливен
5. Нина Георгиева Ангарска- НФСГ, София
6. Жасмина Яниславова Тачева- НФСГ, София
7. Добринка Цанкова Николова- ПГЛПИ „А.Буров”, Г.Оряховица
8. Деница Николаева Кожухарова - ПГЛПИ „А.Буров”, Г.Оряховица
9. Ивайло Димитров Димитров- ПГИ, Шумен
10.Емилия Емилова Петрова- НТБГ, София
11.Андриана Сашова Борисова- ПГ „Проф.д-р Ас.Златаров”, Видин - 12 Г
12.Даяна Тодорова Маринова- ПГСУАУ „А.Буров”, Силистра
13.Иван Виолинов Димитров- ТГ, Бургас
14.Иво Вержиний Дочев- ПГЛПИ „А.Буров”, Г.Оряховица
15.Кремена Георгиева Георгиева- СГИ, Велико Търново

Назад към новините