Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Стартират дейности по проект ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
21 Юни, 2019
  От понеделник стартират дейностите на групите за допълнителна работа по математика и философия по проект УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ. В рамките на 10 учебни часа учениците, които срещат затруднения с учебния материал, ще могат да получат допълнителна подкрепа.

Назад към новините