Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СТАРТИРА ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАТЕЛН ПАРК ПО ЕЛЕКТРОНИКА И КОМПЮТЪРНА ТЕ ХНИКА СПОРЕД НУЖДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТ ВИДИН"
20 Септември, 2013
  На 27-ми август беше подписан договора между Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" и Министерство на образованието за безвъзмезднма финансова помощ във връзка със спечеления проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите".
Проектът е на тема "Образователен парк по електроника и компютърна техника според изискванията на работодателите от област Видин", като общата му стойност е 194 360,45 лева.
В рамките на 13 месеца ще бъдат проучени изискванията на работодателите към специалистите по компютърна техника и електроника и според обобщения професионален профил ще бъдат изработени учебни програми за СИП или ЗИП по "Електротехника и градивни елементи", "Аналогова и цифрова схемотехника", "Приложен софтуер", Микропроцесорна техника", "Процесори и памети за РС". В програмите водеща роля ще имат работодателите. Цялостната учебна документация, която се предвижда да бъде разработена по проекта, ще бъде подходяща за използване и в електронна платформа за обучение. До края на проекта тази система ще влезе в употреба. Учителите в направлението ще преминат обучение освен за спецификите на работа във фирмата партньор, така също и за умения за използване на електронната система.
В най-скопо време ще бъде направен и ремонт на помещения в учебно-производствения корпус, където ще се помещава бъдещият ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК.
В рамките на учебната година учениците от специалности "Компютърна техника и технологии" и "Микропроцесорна техника" ще бъдат включени в професионални оуччения по създадените програми. В края на проекта са плонирани работни семинари със състезания в две възрастови групи - 9-10-ти клас и 11-12-ти клас. Семинарите ще бъдат тридневни и ще се проведат през месец юни в град Габрово, където ще разчитаме на партньорството на Техническия унимерситет.

Назад към новините