Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Стартира кампания за подбор на бенефициенти за мобилност в ИСПАНИЯ и в ШВЕЦИЯ с цел практика по програма Еразъм+ 2021-2027
19 Ноември, 2023
  ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” Видин договор 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820 и СДРУЖЕНИЕ "БРЕЙН ГРУП" Видин договор 2023-1-BG01-KA121-VET-000117410 стартират кампания за подбор на бенефициенти.

Всички ученици от ПГ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ВИДИН, обучаващи се в дневна форма на обучение, навършили 16 години към 31 декември 2023 г. могат да кандидатстват за двете мобилностите в Испания и в Швеция.

За целта трябва да подадат он лайн заявление в срок от 20 ноември 2023 г. до 01 декември 2023 г. както следва:

ЗА ИСПАНИЯ линк към он лайн заявлението https://forms.gle/i5b6KksBwHnd2MRo9

ЗА ШВЕЦИЯ линк към он лайн заявлението hhttps://forms.office.com/r/WJTkQkyrJZ


Назад към новините