Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Стартира кампания за подбор на бенефициенти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ 2021-2027
22 Ноември, 2022
  ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” Видин договор 2022-1-BG01-KA121-VET-000055714 и СДРУЖЕНИЕ "БРЕЙН ГРУП" Видин договор 2022-1-BG01-KA121-VET-000055749 стартират кампания за подбор на бенефициенти.
Всички ученици от ПГ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ВИДИН, обучаващи се в дневна форма на обучение, навършили 16 години към 31 декември 2022 г. могат да кандидатстват за двете мобилностите в Испания и в Италия.

За целта трябва да подадат он лайн заявление в срок до 05 декември 2022 г. както следва:

ЗА ИСПАНИЯ линк към он лайн заявлението https://forms.gle/hKCbyVzjYw7DWqnL6

ЗА ИТАЛИЯ линк към он лайн заявлението https://forms.office.com/r/WJTkQkyrJZ

Назад към новините