Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Стартира кампания за подбор на бенефициенти по проект 2020-1-BG01-KA116-078099 #QUALITY
11 Ноември, 2020
  От 12 ноември до 20 ноември 2020 г. се приемат заявления за кандидатстване за участие по проект 2020-1-BG01-KA116-078099 #QUALITY.
АКО СТЕ УЧЕНИК/УЧЕНИЧКА от ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” Видин, ПГТ „АЛ. ПАСКАЛЕВ” Хасково и ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” Кърджали и сте:
• Навършили 16 години към 30 ноември 2020 година;
• Принадлежите към целевата група: малцинствен произход; сирак или полусирак; отглеждан/а от самотен родител; отглеждан/а от настойник; от семейство на разведени родители; един или двама безработни родители; един или двама родители имигранти/емигранти; отглеждан/а в социален дом; нисък социален статус (месечен доход на член от семейството под 610 лева за 2020 г.)
• Не сте участвали в проект, финансиран по програма “ЕРАЗЪМ+”

ОН ЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИНК https://forms.gle/ov2Ae8UGSHWw9Rc1A

За подробна информация вижте раздел Проекти http://www.pgaz.org/bg/proekti/proekt_2020_1_bg01_ka116_078099_quality.592.html
Назад към новините