Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СРЕЩА В ЕСТОНИЯ ПО ПРОЕКТ "ПРЕДПРИЕМЧИВИ, ЗДРАВИ И КРЕАТИВНИ"
28 Октомври, 2012
  От понеделник, в рамките на една седмица, в Нарва, Естония се провежда работната среща по проект "Предприемчиви, здрави и креативни", финансиран от ЕК по програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Коменски". В нея участват четири учители и осем ученици от гимназията.
В програмата са включени срещи с местната власт, представяне на държавите, градовете и училищата - партньори по проекта. Предстои работа върху логото и песента на проекта, семинар по предприемачество, посещение на забележителностите в региона. В проекта участват представители на България, Естония, Унгария и Хърватия. Във всяко от училищата работят учебни фирми, които са специализирани в предлагане на продукти, подходящи за здравословното хранене. Дискусия по този въпрос ще бъде организирана още през първия ден. В нея ще вземат участие и доброволец от Англия.

Назад към новините