Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Среща с ръководството на Технически университет Габрово
15 Януари, 2013
  Днес ще се проведе среща между ръководството на ПГ "Асен Златаров" и Технически университет Габрово. На срещата ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между двете учебни звена, преференции за приема на завършилите гимназията и колежа към нея при продължаване на образованието им в университета.

Назад към новините