Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СРЕЩА ПО ПРОЕКТ CULPEER В ЛЮБЛЯНА
03 Октомври, 2017
  На 29-ти и 30-ти септември 2017 г., в Любляна, Словения, се проведе третата среща по проект CULPEER.
Участниците имаха възможността да се включат в една истинска симулация на нелегално преминаване на бежанци от Турция в Италия. Преживяването на ситуацията дава възможност да "влезеш в обувките" на другия, да разбереш неговите емоции, усещания, мисли. Международният екип имаше и среща с реални хора, които са напуснали своите държави в търсене на сигурност, безопасност и нормален живот. Нагледно беше показано, че подобен метод може значително да улесни взаимното разбиране, опознаване, културни особености и различия.
По време на срещата беше обсъден и напредъка по проекта. Концепцията за обучителните модули е напълно готова, остава всеки от партньорите да прегледа материалите и да предостави свои примери за добри практики. Започва и превода на модулите.

Назад към новините