Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Среща на учителите по проект "Гостоприемството е наш приоритет"
02 Декември, 2010
  От 20-ти до 27-ти ноември в Чехия се проведе среща на учителите, работещи по проекта "Гостоприемството е наш приоритет" по програма Коменски, 2010. Това е първата среща на партньорите. На нея бяха представени училищата партньори, извършените до момента дейности и бяха съгласувани бъдещите стъпки по проекта.
В срещата взеха участие 5 представители на нашата гимназия, 5 представители на училището от Турция, по двама от Полша и Франция и 4 учители от Словакия. Всички партньорски училища са специализирани в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Това прави бъдещото сътрудничество с голям потенциал за развитие. На проведената среща се взеха следните решения:
- Срещата на учениците да се проведе във Франция от 19 до 27 март 2011.
- Есента на 2011 да се проведе учителска среща в Селифе, Турция за обсъждане на резултатите от първата година на проекта;
- Финалната среща по проекта ще бъде на учениците и ще се проведе през пролетта на 2012 в Словакия;
- Да се разработи предложение за удължаване на проектните дейности с 1 година, за да може да се осъществят и срещи в България и Полша;
- За срещата във Франция учениците трябва да подготвят кратки презентации за своите държави, градове и училища, както и за националната си кухня. Повреме на мобилността те ще участват в два работни дни, посветени на собствената им национална кухня и на френската кухня.
Предстои да бъдат изпаботении представени презентации и постери за страните партньори, за програма Коменски и за българската национална кухня. За подбора на групата, която ще представи училището във Франция ще има и кулинарно състезание. Предстои междинна анкета и оценка на напредъка на дейностите.

Назад към новините