Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Спечелен проект по МОДЕРНИЗАЦИЯ
19 Юли, 2014
  За трети път нашето училище спечели проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" и ще има възможността да модернизира базата си за практическо обучение.
През 2010г. по проекта се извърши - ремонт, обзавеждане и оборудване на учебната кухня.
През 2011г. по проекта се извърши - ремонт, обзавеждане и оборудване на лаборатория по електроника, обзавеждане и оборудване на кабонети по интерактивно обучение по чужд език и туризъм, закупуване на електрически автобус за обучение на учениците от специалност организация на туризма и свободното време.
Тази година предстои модернизация на още кабинети и лаборатории за практическо обучение по всичките професионални направления, по които се обучават учениците в нашето училище - икономика и информатика, туризъм и хотелиерство, техника /компютърна, микропроцесорна техника и енергетика/.
Дейностите по проекта ще приключат до края на 2014г.

Назад към новините