Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СИМУЛАЦИОННАТА ИГРА „HOMO RESPONSABILIS”
27 Ноември, 2013
  На 26 ноември 2013 година в Конферентната зала на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин се проведе симулационната игра „HOMO RESPONSABILIS”. Инициативата и организацията са дело на 6 учители от методическо обединение „Икономика” - Ели Цветанова, Верония Върбанова, Радка Ванчева, Валентина Йорданова, Емилия Савова и Цветелина Герасимова. Участие взеха повече от 30 ученика от 9-ти до 12-ти клас от всички икономически специалности в училището.
Акцентът на играта по предприемачество е върху справедливата търговия, корпоративната социална отговорност, образованието за развитие, търговските връзки север-юг, отговорността на мениджърите и етичните аспекти в процеса на вземане на решения.
Първоизточник на идеята за играта е Groupe One (Белгия), а впоследствие тя се адаптира и прилага в България, Полша и Австрия. За България адаптацията е направена от Фондация „Тайм”. Предназначена е за ученици от различни типове училища, но приоритетно се играе в професионални гимназии.
Целта на играта е да се заостри вниманието на бъдещите мениджъри и лидери в посока развитие на идеи и политики, като се вземат предвид настоящите нужди, предизвикателства и тенденции в национален, европейски и световен мащаб. Алгоритъмът на играта насочва участниците към вземането на справедливи и ефективни решения, с пълна отговорност към хората и техния начин на живот.
Играта умишлено не е IT базирана, защото се поощрява директния контакт между партньорите чрез осъществяване на реални преговори между доставчици на суровина от развиваща се страна, производители на продукция в същата страна и търговци на дребно и едро разположени в ЕС и страната-производител. Всички те са обект на различни ограничения (пазар, законодателство, екологични стандарти и норми, обществен натиск и други) и са изправени пред различни икономически, социални и екологични проблеми (конкуренция, замърсяване, изисквания на работниците и други), което принуждава преговарящите да вземат решения и да правят обмислени действия със социална и екологична отговорност. В хода на играта се намесват НПО, журналисти, местно население, одитори, сертифициращи органи и други. Компаниите са изправени пред избора за сертифициране на продуктите си, да спазват принципите на справедлива търговия и устойчиво развитие.
Играта няма състезателен характер. Приключва с брифинг, на който се обсъжда процесът при вземане на решения, тяхното практическо приложение и ефекта върху развитието на компанията.
Няма победители и победени. Важното е човек да придобие нужното образование, умения, знания и зрелост, за да намали вероятността за фалит на бизнеса. А това е резултат от желанието за себеусъвършенстване през целия живот.
Ели Цветанова, старши учител и фасилитатор на играта


Назад към новините