Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Семинар по проект "Професионална квалификация според нуждите на бизнеса"
09 Октомври, 2009
  На 8 октомври 2009 г. в заседателната зала на РИО - Видин се проведе семинар на тема "Професионална квалификация според изискванията на бизнеса". Проектът се финансира от Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - "Училищни и студентски практики".
Целта на семинара е да се даде публичност на дейностите по проекта, които се изразяват в провеждане на производствена практика на 55 ученици от всички специалности в 12 клас на Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин. Партньори по проекта са Видинска търговско-промишлена палата, Технически компоненти България, Месни продукти - Манолов и Хотел инвест. С тяхна помощ са осигурени реални работни места на всички стажуващи по проекта, както и наставници от страна на работодателите. Предстои да се организира и обучение за представителите на фирмите, които пряко ръководят учениците, както и на учителите - за работа със съвременни технологии.
На семинара бяха поканени и представители на общинската и областна администрлация, на Агенцията по заетост и РИО - Видин. Целта беше да се обсъдят мерки за доближаване на резултатите от професионалното образование до реалните нужди на пазара на труда и работодателите, както и да бъдат очертани перспективите в регионалното развитие и произтичащите от него нужди за квалификация.

Назад към новините