Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Седмици „eTwinning”
20 Октомври, 2009
  Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)
организира „седмици eTwinning". Инициативата е стартирана в цяла Европа, като всяка от участващите в eTwinning страни избира какви да бъдат дейностите през този период. Българското звено за координация по eTwinning към ЦРЧР организира следните инициативи в България:

- конкурс за електронни картички, създадени от ученици. Изисквания - картичките да не надхвърлят 2 MB размер. Картичките следва да покажат представата на учениците за eTwinning. Най-добрата електронна картичка ще бъде избрана до края на месец ноември 2009 г. Наградите за отличените участници в конкурса ще бъдат оповестени до края на месец ноември 2009 г. Предложенията изпращайте на etwinning@hrdc.bg ;
- лотария за проект. Изисквания - всеки регистриран проект през периода 01 октомври - 31 октомври 2009 г. участва в лотарията. Победителят ще бъде оповестен до средата на месец ноември 2009 г;
- любителски конкурс за видео филм. Изисквания - продължителността на филма да не бъде повече от 15 min. Филмът трябва да представи как протича работата в един проект по eTwinning. За да улесним изпращането на подготвения филм, Ви препоръчваме да използвате http://www.yousendit.com/ - сайт, където може да качите и изпратите до нас готовия продукт. Предложенията изпращайте на etwinning@hrdc.bg ;
Освен всичко това, в европейския портал можете да се включите също в редица състезания и игри, организирани от Централното звено за координация по eTwinning.
Пожелаваме на всички успех!!!


Назад към новините