Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Седма срещо по проект ESCAPE
18 Октомври, 2016
  Проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката” с регистрационен №2014-1-AT01-KA201-000905_3 се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+,Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование” се осъществява в партньорство с училища от Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения и Румъния в продължение на 3 години.
Домакин на седмата международна работната среща бе партниращото училище Obchodni akademie a VOSE Tabor в град Табор, Чехия.
Срещата се проведе през периода 09-15 октомври 2016 г. От ПГАЗ участваха 3-ма учители и 7 ученици.
По време на срещата в съответствие с основната цел на проекта – създаване на образователни материали и тестването им – бяха изнесени 7 CLIL уроци на английски език по темата „Туризъм”. Учителите демонстрираха различна методика на работа при подготовката и провеждането на учебните часове, дискусии с учениците, работа по зададени въпроси и задачи. Г-жа Митанка Тодорова изнесе урок на тема „Влиянието на аграрния туризъм върху икономиката на страната ни”.
Във вторник се проведе Фестивал на страните от Дунавския регион – учениците бяха облечени в национални костюми, представиха дейността на туристическите центрове по места, рекламни материали за своите региони, дегустираха характерни местни храни от партниращите страни, имаше и танци на фолклорна основа.
Учениците участваха в иновационен лагер и се състезаваха в три категории – за снимка, за креативна идея и за презентация.
Учителите проведоха две работни срещи, в които споделиха информация за междинните резултати от дейностите по проекта и за напредъка му към момента. На първата среща се дадоха указания за въвеждане на информацията в платформата Mobility tool. На втората среща се обсъди организацията на работа през последната - трета година на проекта и възможността за кандидатстване с нов проект – продължение на сегашния.
Домакините организираха опознавателна разходка на град Табор. Бяха посетени множество културно-исторически обекти и се направиха интересни фотоси.
Интерес у всички предизвика посещението в Пивоварна „Будвар” в град Чешке Будьовице;
В културно-образователната програма беше включено посещение в град Прага – столицата на Чехия. Екскурзоводската беседа запозна гостите на града с множеството местни забележителности. По време на обиколката на града с метро и трамвай имаше интересни и забавни игри с награди.
Всички участници в срещата получиха сертификати.


Ели Цветанова
Училищен координатор на проекта


Назад към новините