Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Състезание "Най-добър електрончик"
30 Април, 2018
  Състезанието "Най-добър електрончик" се проведе за финал на проекта „ХОБИ ЕЛЕКТРОНИКА“.
Проектът стана възможен благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Знания за успех“, с финансовата подкрепа на SAP Labs България.
Проектът беше насочен към ученици 8-10 клас, които имат интерес към инженерството и електрониката. От ноември 2017 до март 2018 учениците участваха в кръжок "Хоби електроника", в който имаха възможност да изработят различни изделия/електронни схеми: генератори и моновибратори; броячи и индикатори; схеми за комутация на вериги, управляеми схеми и др. Всички комплакти за работа се закупиха със средства на проекта. Така всеки ученик имаше възможност за самостоятелна работа.
Господин Витков - ръководител на клуба изготви видео материали „Стъпка по стъпка“ за всяка електронна схема, които са качени в електронната система на училището и публично в You Tubе.
https://youtu.be/jAWlrI0cWIQ

Назад към новините