Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Разработени материали по проект TREE
25 Септември, 2023
  Климатичните промени, устойчивото развитие и прехода към кръгова икономика са сред най-актуалните теми днес. Проектът TREE финансиран по програма Еразъм +, по който нашето училище работи от 2 години дава своя принос към разработването на учебни материали за учениците в гимназиален етап. Разработени интерактивни уроци по тези теми, където можете да научите повече за причините за изменението на климата, зелените умения, управлението на отпадъците, еко дизайн и други може да намерите на следния адрес.

https://treeproject.eu/bg/955-2/Назад към новините