Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ В ГЪРЦИЯ
25 Юни, 2010
  РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ В ГЪРЦИЯ

Приключи първата година от работата по проект „Искам да ти разкажа приказка ...”.
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Коменски”, Многостранни училищни партньорства. Продължителността му е 2 години, а партньори по него са 6 училища от 5 страни – Гърция, България, Турция, Полша и Румъния /2 училища/.
Заключителната среща се проведе във времето 16-21 юни 2010 година. Домакин на срещата бе 1ο Γενικό Λύκειο Καματερού, партниращото училище в Атина, Гърция. Това е третата работна среща по проекта и в нея взеха участие 3-ма ученици и 3-ма учители от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин.
Целта на срещата бе да се направи анализ на текущата работа по проекта и да разпредели задачите за следващата година.
Най-интересната част от работата на участниците бе представянето на първия продукт, предвиден в проекта – многоезична книга с приказки.
Готовата книгата съдържа 12 авторски приказки, създадени на основата на класически европейски приказки, написани и отпечатани на майчиния език и на английски език. Тя е богато илюстрована с рисунки на учениците от всички училища. Уникална е с това, че е изцяло творчески продукт на учениците и че събира на едно място тяхното виждане за един по-добър свят. Свят, изграден от тяхното поколение – с ясна гражданска позиция за своевременно решаване на множеството проблеми на обществото.
Всяка от ученически групи, участващите в срещата, представи част от своята приказка на сцената на Общинския театър „Мелина” – Каматеро, Атина.
Младите хора заложиха на импровизации чрез жестове и мимики, танци и мултимедийни продукти. Получи се невероятно добра смесица от съвременни приказки с позитивни послания!
Учителските екипи обсъждаха дейностите през следващата година – издаването на аудиоприказка на CD и драматизация на приказките на DVD.
При гостуването в Гърция имахме възможност да проведем срещи с местната управа, педагогическия колектив на 1ο Γενικό Λύκειο Καματερού и част от творческия екип на театъра.
Но най-важното е, че създадохме трайни приятелства, които определено ще бъдат полезни на всички нас, заели се с нелеката задача да творим – текст, илюстрации, музика и танци.
Следващата работна среща ще бъде през есента в съседна Румъния – в градовете Крайова и Лугож.

Ели Цветанова
Координатор на проекта


Назад към новините