Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
РАБОТА ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” В РУМЪНИЯ
05 Октомври, 2010
  Втора учебна година екип от ученици и училищен персонал работи по проект проект „Искам да ти разкажа приказка ...”.
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Коменски”, Многостранни училищни партньорства. Продължителността му е 2 години, а партньори по него са 6 училища от 5 страни – Гърция, България, Турция, Полша и Румъния /2 училища/.
В края на месец септември се проведоха две работни срещи в Румъния.
Домакин на първата работна среща, която се проведе през периода 26-ти – 29-ти септември, бе Liceul Teologic Adventist в близкия град Крайова. В срещата взеха участие 3-ма учители и 5-ма ученици. Посрещнаха ни с изпълнение на класическа музика, като забележително беше това, че музикантите са ученици и от трите образователни степени в училището. Кратко слово произнесе преподавателят по религия. Адвентистите носят в пълна степен християнските ценности. Божиите заповеди са десет. Здравословният начин на живот е важен аспект в адвентистката общност. Въздържанието по отношение на алкохол, цигари, кафе и наркотични вещества са задължителни за адвентистите. Именно това е и причината училището да бъде одобрено като партньор по проекта.
Учителите обсъждаха периода и програмата на следващата среща в България. А учениците оцветяваха щампирани тениски с логото на проекта, които в последствие им бяха подарени от любезните домакини.
В рамките на еднодневно образователно пътуване посетихме туристическия обект „Замъка на Дракула” до град Бран, както и град Брашов.
Втората работна среща се проведе в Colegiul National Coriolan Brediceanu, град Лугож. Срещата се състоя през периода 29-ти септември – 2-ри октомври. Градът се намира в западната част на Румъния, недалеч от град Тимишоара. На срещата с кмета бяхме запознати с приоритетите в развитието на града и региона.
Секцията на учителите обсъди и прие формáта и съдържанието на CD и DVD, които предстои да се създадат като продукти по проекта. Учениците участваха в творческо ателие за изработване на сувенири чрез сплитане и преплитане на нишки.
Еднодневната екскурзия из област Банат ни даде представа за традиционните за този регион производства. Видяхме обширните лозови насаждения, отглеждани по специална румънска технология, и посетихме винарна за производство и търговия с бели и червени вина. В град Тимишоара, наричана "Малката Виена" - културната столица на Банат, посетихме обекти от културно-историческото наследство на областта.
Срещите и в двете училища ни дадоха възможност да запознаем с традиционната румънска кухня и жизнерадостните танци. Усещаше се духа на взаимното разбирателство и искрено приятелство.

Ели Цветанова
Координатор на проекта


Назад към новините