Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
29 Август, 2014
  От понеделник - 1-ви септември, започва производствената практика на учениците от 10-г и 11-д клас.
Напомняме на всички, които са отложили лятната си практика, че трябва да се явят в училище в понеделник (1-ви септември). Производствената практика е задължителен елемент на учебния план и не може да се завърши класа без успешно проведена производствена практика. Всички ученици тряббва да са с униформените тениски по работни места.Назад към новините