Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Проект TREE е във финална фаза
23 Юли, 2023
  Проект TREE, по който нашето училище е партньор, е във финална фаза на тестване и усъвършенстване на разработените материали и платформата. Целта на проекта е да повиши пригодността за заетост на учениците от професионалните гимназии в процеса на промяна към по-устойчива и кръгова икономика и да ги накара да осъзнаят проблема с околната среда, като им предоставя умения и знания, свързани с тези теми. Можете да се запознаете с методическите материали и разработените уроци на сайта на проекта: https://treeproject.eu/bg/homebg/

Назад към новините