Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРОЕКТ С НАЙ-ГОЛЯМОТО ОТЛИЧИЕ!
25 Септември, 2012
  Проект „Искам да ти разкажа приказка ...”, реализиран от екип ученици и учители в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин, получи най-голямата награда на Националната агенция /в лицето на Центъра за развитие на човешките ресурси/ - Знак за цялостно качествено изпълнение на проект!
Проектът е осъществен през периода 2009 – 2011-та година и е финансиран от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Коменски”, Многостранни училищни партньорства. В проекта участват екипи от 6 училища в 5 страни – Гърция, България, Турция, Полша и Румъния /2 училища/.
Знакът за качество се присъжда за отлично изпълнение на поставените цели и подцели, създадените продукти и тяхната приложимост, европейската добавена стойност и устойчивостта на проекта.
Независими оценители дадоха максимална оценка за постигнати качествени и количествени показатели, с което проектът заема първо място между наградените общо 27 проекта от цялата страна.
Наградата е връчена на 20-ти септември т.г. по време на „Дни Коменски – Казанлък”. Получена е от г-жа Ели Цветанова – училищен координатор на проекта.


Ели Цветанова - Училищен координатор на проекта


Назад към новините