Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРОЕКТ ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ 2010
22 Септември, 2009
  Започна подаването на документи за участие в проект:“ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА” по мярка МОБИЛНОСТ на програма “ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ”. Проектът ще се реализира в периода от юни 2009 г. до ноември 2010 г. при активното участие на всички партньори. Практиката е с продължителност от четири седмици и ще се реализира през месеците юли – август 2010 година в Gestourism - Gestión de Formación Turística S.L., Santa Úrsula –Tenerife – España.
Право на участие имат всички ученици от
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “Проф. д-р Асен Златаров” Видин навършили 17 години
към месец юли 2010 година и отговарящи на следните условия:
•не са наказвани от Педагогическия съвет за учебната 2008/2009 г.;
•не са участвали в проект, финансиран по програма “Леонардо да Винчи”, мярка Мобилност;
Подробна информация за проекта, срокове и документи за кандидатстване може да намерите в Рубриката ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ/ПРОЕКТ ИСПАНИЯ 2010

Назад към новините