Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРОЕКТ "CULPEER" ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"
01 Септември, 2016
  Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин с радост съобщава, че стартира своята работа като организация партньор по проект "CULPEER for integration: Cultural and peer-learning approaches for successful integration of disadvantaged youth and refugees at school level" / "CULPEER за интеграция: Подходи за културно и взаимно обучение в училищата за младежи в неравностойно положение и бежанци", който ще се изпълнява в партньорство с неправителствени организации и училища от Германия, Италия, Словения и Гърция.
Проектът е одобрен от Националната агенция на Германия на първа селекция за 2016-та година по Програма „Еразъм+”, дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”.
Координатор на проекта е Institut equalita, Кьолн, Германия в партньорство с:
 Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество, София, България;
 ПГ „Асен Златаров“, Видин, България;
 Büro f. Kultur- und Medienprojekte GmbH, Хамбург, Германия;
 EDUMOTIVA: European Lab for Educational Technology, Спарта, Гърция;
 7th Secondary Education School Committee of Athens Municipality, Атина, Гърция;
 Music'Arte, Палермо, Италия;
 Humanitas, Любляна, Словения;
 Willy-Brandt-Gesamtschule Köln-Höhenhaus, Кьолн, Германия;
 Schule am See, Хамбург, Германия.

Продължителността му е 2 години. Проектът има за цел да разработи и трансферира подходи за културно и взаимно обучение за успешната интеграция на ниво училище на младежи в неравностойно положение и бежанци. Тези подходи за културно и взаимно обучение предлагат едно важно и иновативно пространство за неформално обучение, което се случва паралелно с конвенционалното училищно образование.
По проекта ще се изготвят няколко интелектуални продукти: Ръководство за въвеждане и приложение на подход "CULPEER" в училищата; Пилотен онлайн курс с подходи за културно и взаимно обучение "CULPEER" на английски език; Пет адаптирани национални версии на онлайн курса "CULPEER"; Онлайн портал "CULPEER" и онлайн ресурси за културно и взаимно обучение; Видео материали и видео ръководства за подхода "CULPEER".
Възможността за обмен, комуникация и съвместни дейности с деца и младежи в неравностойно положение ще помогне на европейските учители да демонстрират пред местните младежи нови гледни точки и да ги мотивират към иницииране на собствени дейности и инициативи и стратегии за решаване на проблеми.
Резултатите по проекта ще допринесат за широкото използване и разпространяване на достъпни и иновативни образователни, обучителни и младежки педагогически подходи, работни методи и ресурси за преподаватели и обучаеми на всички нива.

В началото на октомври месец тази година, в Хамбург, Германия предстои да се проведе срещата, която ще даде начало на съвместната работа на международния консорциум. За взетите там и на следващите срещи решения, както и за всички дейности и резултати от проекта ще научавате своевременно от сайта на училището.

Екипът по проекта, 30.08.2016 г.


Назад към новините