Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“
16 Февруари, 2024
  С цел популяризиране на дейностите по проекта екипът за организация и управление е създал фейсбук страница, която е достъпна на следния линк:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555871161321


Назад към новините