Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРИЕМ В КОЛЕЖ
26 Юли, 2013
  Прием в професионален колеж - ПГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" - ВИДИН.
Обявява прием по следните профиесии:
- Фирмен мениджър, Предприемачество и мениджмънт
- Хотелиер, Организация и управление на хотела
- Ресторантьор, Организация и управление на рестарантьорството
- Екскурзовод, Организация на екскурзоводската дейност
Кой има право да кандидатства?

В професионалния колеж могат да се обучават всички, които имат завършено минимум СРЕДНО образование. Допустимо е и обучението на завършили 12-ти клас, които не са положили успешно Държавните зрелостни изпити.

Няма ограничение във възраст, притежавана квалифиация и степен на образование.

Подаване на документи - от 1-ви юли до 1-ви септември
Таксата за обучение е 350 лв. на семестър. Таксата може да се внася месечно (по 75 лв.) до 5-то число на всеки месец.

За повече информация

http://pgaz.org/bg/kolej_i_cpo/kolej.106.html

Назад към новините