Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС
14 Юни, 2014
  В периода 17-20 юни всеки ден от 8.00 часа до 18.00 часа в ОУ "Иван Вазов" Видин 5-тото до пазара, ще се подават документи за кандидатстване за прием след 7-ми клас. Кои са нашите професии за които можете да кандидатствате тази година?

1- НАПРАВЛЕНИЕ ИКОНОМИКА - 1 СПЕЦИАЛНОСТ С ДВА РАЗЛИЧНИ ЕЗИКА
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ, професия ИКОНОМИСТ
БАЛ - изпит тест по БЕЛ + 3 * изпит тест по математика + география и чужд език -годишни оценки за 7-ми клас
- интензивно изучаване на немски език, Втори чужд - английски
- интензивно изучаване на английски език, Втори чужд – немски/руски
(РЕАЛИЗАЦИЯ - Икономист, Финансист, Бизнес администратор, Мениджър човешки ресурси, Счетоводител)
2 - НАПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКА - 2 СПЕЦИАЛНОСИТИ
БАЛ - изпит тест по БЕЛ + 3 *изпит тест по математика + математика и чужд език -годишни оценки за 7-ми клас
- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК, интензивно изучаване на английски език
(РЕАЛИЗАЦИЯ - Електротехник, Енергетик във фирми за производство, пренос и разпределение на електроенергия; Електромонтьор в подстанции, трафопостове и възлови станции; Монтьор, изпитване на електросъоръжения; Чертожник на електрически инсталации. Собствен бизнес)
- КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, интензивно изучаване на английски език
(РЕАЛИЗАЦИЯ - Приложни специалисти, Оператори на компютърни съоръжения, Компютърен техник, Техник компютърни системи; системен администратор; IT специалист)
3 - НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗЪМ
БАЛ - 2* изпит тест по БЕЛ + 2 *изпит тест по математика + география и чужд език -годишни оценки за 7-ми клас
- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, професия ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, интензивно изучаване на английски език, втори чужд - испански/немски
(РЕАЛИЗАЦИЯ - Туроператор; турагент; екскурзовод; аниматор на туристически дейности; Организатор на пътнически транспорт; Служител - информация за пътувания; Служител в пътническа агенция/бюро; Служител резервации)

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
- УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършен 7-ми клас от вашето училище
- СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С ОЦЕНКИТЕ - от вашето училище
- МЕДИЦИНСКО - от личния лекар - да пише може да кандидатства в ПГ "Асен Златаров"

ЗАЯВЛЕНИЕ - получава се и се попълва в ОУ "Иван Вазаво" - 5-тото (може да го изтеглите и от http://pgaz.org/bg/priem_2013/priem_sled_7_mi_klas/usloviya_za_kandidatstvane.384.html и да го попълните в къщи, като използвате публикуваните по долу наименования на нашите специалности)

ПРИ ПРОБЛЕМИ СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛ:
094 600 805 И 0898 470 508
Назад към новините