Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
„ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА КАРИЕРА ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ” - ВТОРА СРЕЩА В ИТАЛИЯ
01 Април, 2013
  „ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА КАРИЕРА ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ” ИЛИ КАКВА Е РОЛЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ
На тази тема, в гр.Фано, Италия, се проведе втората среща между ученици от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” и още 12 професионални гимназии и институции от областта на професионалното образование.
Проектът се изпълнява от училищното настоятелство - Сдружение „ОП за ТХТИ” при Професионална гимназия „Проф.д-р Асен Златаров”. Той е по секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Многостранни партньорства” и се финансира от Европейската комисия. Дейностите се изпълняват в периода август 2012 – юли 2014 година.
Партньори по проекта са Турция, Румъния, Италия, Франция, Хърватия, Полша, Гърция и Унгария. Темата на проекта се фокусира върху това, как учениците избират своята професия, доколко този избор оправдава очакванията им, какви фактори влияят върху избора на професия и какви са възможностите за учениците, които не са удовлетворени от избора си.
На срещата бяха представени системите на професионалното образование и професионалното ориентиране на страните участнички в проекта. Прави впечатление, че професионалното ориентиране в Италия, Франция, Турция и Гърция работи ефективно. Учениците от 1 до 12 клас имат в задължителната учебна програма по един час седмично професионално ориентиране. В тези часове се провеждат тестове за определяне на интересите и способностите на учениците, запознават се с различните професии, посещават реални работни места и се срещат с хора, успели в техните сфери на работа. Провеждат се срещи и с родителите, за да се информират за възможностите за развитие на техните деца. В Хърватия, България, Полша и Румъния и Унгария няма функциониращо професионално ориентиране, учениците не са информирани за възможностите на професионалното обучение, видовете професии и възможностите за реализация. В тези страни сега се правят първи крачки в тази посока.
В рамките на програмата бяха посетени и историческите градове Фронтоне и Урбино, включени в списъка на ЮНЕСКО за световното културно и историческо наследство. Срещата ще остане с незабравими мигове за всички участници, много положителни емоции, впечатления, запознанства и нови приятелства.
Следващата среща ще се проведе в периода 3-8 юли 2013г. в гр.Осиек, Хърватия. В нея участие ще вземат 8 ученици и двама преподаватели от Професионална гимназия „Проф.д-р Асен Златаров”.Назад към новините