Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧИТЕЛСКА МОБИЛНОСТ
12 Декември, 2023
  В рамките на проект с ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820 финансиран по програма Еразъм + ОБЯВЯВАМЕ процедура за подбор на учители, желаещи да участват в дейностите на проекта.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
- Повишаване квалификацията на учителите, чрез обмен на добри практики за подобряване на цифровото образование на учениците в петте направления от европейската рамка за дигитална компетентност: информационна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на цифрово съдържание, разрешаване на проблеми.
- Усъвършенстване на чуждоезиковите умения;

ПАРТНЬОР: BAMOS SERVICIOS DE MOVILIDAD SLU – BARSELONA, SPAIN

ДЕЙНОСТИ: Провеждане на едноседмична мобилност в училища, центрове, фирми и университет организирано от BAMOS SERVICIOS DE MOVILIDAD SLU – BARSELONA, SPAIN
Работната програма включва:
- посещение на компании и запознаване с 3D технологии, роботика, IТ и киберсигурност и защита на информацията.
- Запознаване с учебните програми, методика на преподаване и добри практики за формиране на цифрова грамотност в гимназия - Institut Tecnològic de Barcelona.
- Разработване на нова учебна програма за обучение на учениците в 8 и 9 клас по РКФ за покриване на европейската рамка за дигитална компетентност;
- Сертифициране;
- Отчитане и представяне на резултатите.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:
- Всички учители и педагогически специалисти с квалификация инженер, учител по информатика и информационни технологии или преподаващи СПП на учениците от професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин;
-Тези, които проявяват интерес към приоритетната тема на 2024 година „Цифрова трансформация“;
- Необходимо е ниво на владеене на английски или испански език – А2 или В1.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:
- В срок до 18-ти декември 2023 г. подаване онлайн заявление, CV и мотивационно писмо на адрес: pgaz-vidin@pgaz.org;
- На 19 -ти декември 2023 г. интервю с кандидатите;

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
- До 23-ти декември 2023 г.


Назад към новините