Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Покана родителска среща
07 Септември, 2016
  На 10 септември 2016 година (събота), от 10.00 часа, ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров“, кани всички НОВОПРИЕТИ ученици и техните родители на среща-запознанство с класните ръководители и учителите.
Място на събитието: ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“
Да поставим началото на едно приятно и ползотворно общуване и сътрудничество!
Събитието се финансира от ФРКБПГО по проект "Семействата се учат" LEAF: 2015-1-UK01-KA201-013815

Назад към новините