Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Подписан е договорът за отпускане на СТИПЕНДИЯ "МИКОВ"
13 Октомври, 2009
  След изключително труден подбор и почти равностойни показатели бе определен бенефициента на стипендия "МИКОВ" за учебната 2009/2010 г.
Това е ученикът от 12Д клас на ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин - АНГЕЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ. ЧЕСТИТО!!!

На останалите кандидат-стипендианти, подали документи и явили се на заключителното интервю - Сара Асенова - 10а клас, Емилиян Искъров - 12 д клас и Паола Трифонова - 12 е, СНЦОП "Алумни клуб - Асен Златаров - Видин" благодари за личният им принос към изграждане престижа на ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин и поема ангажимента да ги утвърди като носители на целите и традициите залегнали в идеологията на развитие на ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин.

На 13 октомври 2009 г., 15:00 часа, в ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Борислав Миков - Председателя на УС и Емилия Крумова - Член на УС на СНЦОП "Алумни клуб - Асен Златаров - Видин" подписаха договор с бенефициента на стипендия "МИКОВ" за 2009/2010 учебна година.

снимков материал - РУБРИКА "ГАЛЕРИЯ"

Назад към новините